Zaključci sa 1. sjednice Školskog odbora – 4. travnja 2017.

Zaključci sa 2. sjednice Školskog odbora – 16. svibnja 2017.

Zaključci sa 6. sjednice Školskog odbora – 28. rujna 2017.

Zaključci sa 7. sjednice Školskog odbora – 24. listopada 2017.

Zaključci sa 8. sjednice Školskog odbora – 21. studenog 2017.

Zaključci sa 9. sjednice Školskog odbora – 20. prosinca 2017.

Zaključci sa 10. sjednice Školskog odbora – 31. siječnja 2018.

Zaključci sa 11. sjednice Školskog odbora – 14. ožujka 2018.