OSNOVNA ŠKOLA TINA UJEVIĆA

ZAGREB, KOTURAŠKA CESTA 75

Zagreb, 10.7.2018

Predmet: Obavijest o rezultatima natječaja objavljenog na stranicama HZZ-a i škole dana 11.6.2018.

Izvješćujemo Vas da je prema natječaju za radno mjesto voditelja računovodstva objavljenom dana 11.6.2018. godine na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Osnovne škole Tina Ujevića izabrana Josipa Bratić koja udovoljava uvjetima natječaja i zakonskim uvjetima te je s imenovanom sklopljen ugovor o radu dana 10.7.2018. godine.

Natječajnu dokumentaciju kandidati mogu preuzeti u tajništvu škole.

Ravnateljica:
Vlatka Mihelić, prof.