O B A V I J E S T

Obavještavamo turističke agencije da su za terensku nastavu učenika odabrane sljedeće ponude:

1. i 2. razredi – Punim jedrima d.o.o.

3. razredi – Obord d.o.o.

4. razredi – Punim jedrima d.o.o.

5. razredi – Spektar putovanja d.o.o.

6. razredi – Spektar putovanja d.o.o.

7. razredi – Punim jedrima d.o.o.

8. razredi – Punim jedrima d.o.o.