+385 1 6170 501
Koturaška cesta 75, 10000 Zagreb

Zdravstveno obrazovanje djece i mladih, osim činjenica o zdravlju usvojenih tijekom nastavnog procesa, uključuje i osnaživanje zdravstvene pismenosti odnosno usmjeravanje djece i mladih ka usvajanju pravilnih životnih navika te osvještavanju važnosti očuvanja tjelesnog i mentalnog zdravlja.
 
U okviru zdravstvenog obrazovanja u školama kroz Nacionalni program “Živjeti zdravo“ planirano je promicanje pravilne prehrane i tjelesne aktivnosti u cilju prevencije prekomjerne tjelesne mase i debljine
 
Uz edukaciju učitelja i učenika o temeljima pravilne prehrane, ista će se učiniti dostupnom u skladu s donesenim Nacionalnim smjernicama za prehranu učenika u osnovnim školama sa skupinom normativa i jelovnika koji su izbalansirani ovisno o nutritivnim i energetskim potrebama učenika te ovisno o godišnjem dobu i sezonskoj dostupnosti namirnica.
 
Uz dodatnu edukaciju učitelja i učenika o važnosti tjelesne aktivnosti u očuvanju zdravlja, tjelesna aktivnost poticat će se putem dva dodatna programa, svakodnevnim 10-minutnim tjelesnim vježbanjem i poligonima za tjelesnu aktivnost školske djece. Osnovni cilj svakodnevnog vježbanja je stvaranje zdravih životnih navika i provođenje svakodnevne tjelesne aktivnosti. Opće pripremne vježbe imaju veliki značaj za pravilno držanje tijela kao bitan preduvjet dobrog funkcioniranja cjelokupnog organizma. Namijenjene su učenicima od 1. do 4. razreda osnovne škole, a provode se u učionicama u trajanju od deset minuta. Intenzitet vježbanja je prilagođen prostornim uvjetima. Poligoni za tjelesnu aktivnost školske djece osmišljen je kao dodatni program za provedbu nastave tjelesne i zdravstvene kulture u osnovnim školama Republike Hrvatske koje nemaju potrebne materijalne, tehničke i prostorne uvjete za provedbu iste. Poligon je set didaktičke opreme koji se sastoji od 25 elemenata koji su po svom sastavu, oblicima, dimenzijama i svojstvima optimirani za navedenu namjenu, a istovremeno omogućuju jednostavno rukovanje i transport.
 
Navedene programe moguće je provoditi i u prirodi (npr. u krugu škole), za što je potrebno očistiti i prilagoditi vanjske prostore gdje će se provoditi. U te će se aktivnosti primarno uključiti učenici i učitelji razredne nastave, uz roditelje i volonterske udruge koje se bave zaštitom okoliša te aktivno uključivanje sportskih društava i klubova iz lokalne zajednice kroz sportske susrete.
 
Materijali za preuzimanje:
 
Poligon za tjelesnu aktivnost školske djece
 

Prehrambene  smjernice za djecu od 5. do 8. razreda Osnovne škole