RAZRED RAZREDNIK 6. i 8. razredi ujutro 5. i 7. razredi ujutro
1.A Alena Kundid četvrtak, 9.55 – 10.40 srijeda, 17.00 – 18.00
1.B Tatjana Cijuk petak, 9.55 – 10.40 srijeda, 17.00 – 17.45
2.A Sanja Artmagić srijeda, 9.55 – 10.40 utorak, 17.00 – 17.45
2.B Gordana Petrić Lazarević srijeda, 17.00 – 17.45 petak, 9.55 – 10.40
3.A Anja Baković ponedjeljak, 8.55 – 9.40 srijeda, 17.00 – 17.45
3.B Suzana Jurjević četvrtak, 17.00 – 17.45 srijeda, 9.55 – 10.40
4.A Katarina Franjčec četvrtak, 17.00 – 17.45 ponedjeljak, 10.45 – 11.30
4.B Nina Birolla Nikolić četvrtak, 8.55 – 9.40 srijeda, 17.00 – 17.45
5.A Ivan Pavičić ponedjeljak, 8.55 – 9.40 srijeda, 17.00 – 17.45
5.B Natalija Mandić srijeda, 11.35 – 12.20 utorak, 17.00 – 17.45
6.A Gordana Egartner Tkalec srijeda, 18.40 – 19.25 srijeda, 18.50 – 19.35
6.B Romana Nikolić ponedjeljak, 18.40 – 19.25 četvrtak, 10.45 – 11.30
7.A Ivana Carević ponedjeljak, 9.55 – 10.40 ponedjeljak, 17.45 – 18.35
7.B Jasmina Vlašić srijeda, 17.00 – 17.45 srijeda, 17.00 – 17.45
8.A Rašeljka Bilić petak, 17.00 – 17.45 petak, 9.55 – 10.40
8.B Tamara Mezga ponedjeljak, 18.35 – 19.20 srijeda, 10.45 – 11.30
posebni razredni odjel
Ilka Zadro utorak, 17.00 – 17.45 utorak, 12.25 – 13.10