RAZRED RAZREDNIK A smjena
(6. i 8. razredi ujutro)
B smjena
(5. i 7. razredi ujutro)
1.A Sanja Artmagić utorak, 17.00 – 17.45 četvrtak, 9.55 – 10.40
1.A – boravak
Maja Vujnović
utorak, 17.00 – 17.45 /
1.B Gordana Petrić Lazarević srijeda, 17.45 – 18.30 četvrtak, 10.45 – 11.30
1.B – boravak
Jasenka Pernar
srijeda, 17.00 – 17.45 /
2.A Anja Baković
četvrtak, 8.55 – 9.40 četvrtak, 17.00 – 17.45
2.A – boravak
Iva Krečak
/ četvrtak, 17.00 – 17.45
2.B Suzana Jurjević četvrtak, 9.55 – 10.40 četvrtak, 17.00 – 17.45
2.B – boravak
Tea Matešić
/ četvrtak, 17.00 – 17.45
3.A Katarina Franjčec petak, 9.55 – 10.40 četvrtak, 17.00 – 17.45
3.A – boravak
Luka Kičinbači
/ četvrtak, 17.00 – 17.45
3.B Nina Birolla Nikolić srijeda, 17.00 – 18.00 ponedjeljak, 9.55 – 10.40
3.B – boravak
Ines Falak
/ četvrtak, 17.00 – 17.45
4.A Alena Kundid srijeda, 17.30 – 18.30 ponedjeljak, 10.45 – 11.30
4.B Tatjana Cijuk utorak, 11.30 – 12.25 srijeda, 17.00 – 17.45
5.A Mia Mandić utorak, 17.00 – 17.45 utorak, 11.35 – 12.25
5.B Ana Beljo
četvrtak, 17.00 – 17.45 četvrtak, 9.55 – 10.40
6.A Ivana Carević utorak, 10.45 – 11.30 utorak, 17.50 – 18.35
6.B Jasmina Vlašić utorak, 11.35 – 12.20 srijeda, 17.00 – 17.45
7.A Rašeljka Bilić ponedjeljak, 17.00 – 17.45 četvrtak, 15.05 – 15.50
7.B Tamara Mezga utorak, 12.25 – 13.10 ponedjeljak, 17.00 – 17.45
8.A Gordana Egartner Tkalec četvrtak, 18.40 – 19.25 ponedjeljak, 18.40 – 19.25
8.B Natalija Mandić ponedjeljak, 18.35 – 19.25 srijeda, 13.30 – 14.15