Statut OŠ Tina Ujevića

Statut – Izmjena i dopuna

Nove izmjene Statuta – listopad 2017.

Pravilnik o radu

Pravilnik o radu dopune i izmjene

Financijsko izvješće za razdoblje 1.1. – 31.12.2016.

Rebalans za 2016. godinu

Plan nabave za 2017. godinu

Prijedlog financijskog plana od 2017. do 2019. godine

Kurikulum OŠ Tina Ujevića za školsku godinu 2017./2018.

Godišnji plan i program rada škole za školsku godinu 2017./2018.

Zahtjev za pristup informacijama

Odluka o imenovanju službenika za informiranje

Odluka o imenovanju osobe za zaštitu osobnih podataka

Kućni red OŠ Tina Ujevića

Etički kodeks

Pravilnik o promicanju spoznaja o štetnosti duhanskih proizvoda

Program javnih potreba u osnovnom odgoju i obrazovanju Grada Zagreba za 2017. godinu

Odluka o objavi Pravilnika o radu

Procedura stvaranja ugovornih obveza

Poslovnik o radu Školskog odbora

Zahtjev za izdavanje duplikata ili prijepisa svjedodžbe