Statut OŠ Tina Ujevića

Statut – Izmjena i dopuna

Nove izmjene Statuta – listopad 2017.

Pravilnik o radu

Pravilnik o radu dopune i izmjene

Financijsko izvješće za razdoblje 1.1. – 31.12.2016.

Financijsko izvješće za razdoblje 1.1. – 31.12.2017.

Rebalans za 2016. godinu

Rebalans za 2017. godinu

Plan nabave za 2016. godinu

Plan nabave za 2017. godinu

Plan nabave za 2018. godinu

Prijedlog financijskog plana od 2017. do 2019. godine

Financijski plan od 2018. do 2020.

Kurikulum OŠ Tina Ujevića za školsku godinu 2018./2019.

Godišnji plan i program rada škole za školsku godinu 2018./2019.

Zahtjev za pristup informacijama

Odluka o imenovanju službenika za informiranje

Odluka o imenovanju osobe za zaštitu osobnih podataka

Kućni red OŠ Tina Ujevića

Etički kodeks

Pravilnik o promicanju spoznaja o štetnosti duhanskih proizvoda

Program javnih potreba u osnovnom odgoju i obrazovanju Grada Zagreba za 2017. godinu

Odluka o objavi Pravilnika o radu

Procedura stvaranja ugovornih obveza

Poslovnik o radu Školskog odbora

Zahtjev za izdavanje duplikata ili prijepisa svjedodžbe

Polica osiguranja djelatnika

Polica osiguranja učenika

Godišnje izvješće o provedbi ZPPI za 2017. godinu – PDF ili CSV