Statut OŠ Tina Ujevića – ožujak 2019.

Pravilnik o radu – novo!

Pravilnik o zaštiti na radu – novo!

Pravilnik o načinu i postupku zapošljavanja te vrednovanju kandidata – novo!

Financijsko izvješće za 2018. godinu

Bilješke uz financijsko izvješće za 2018. godinu

Rebalans za 2018. godinu

Plan nabave za 2019. godinu

Prijedlog financijskog plana od 2017. do 2019. godine

Prijedlog financijskog plana od 2019. do 2021. godine

Financijski plan od 2018. do 2020.

Ugovori o poslovnoj suradnji 2019.

Kurikulum OŠ Tina Ujevića za školsku godinu 2018./2019.

Godišnji plan i program rada škole za školsku godinu 2018./2019.

Zahtjev za pristup informacijama

Odluka o imenovanju službenika za informiranje

Odluka o imenovanju osobe za zaštitu osobnih podataka

Kućni red OŠ Tina Ujevića

Etički kodeks

Pravilnik o promicanju spoznaja o štetnosti duhanskih proizvoda

Program javnih potreba u osnovnom odgoju i obrazovanju Grada Zagreba za 2019. godinu

Odluka o objavi Pravilnika o radu

Procedura stvaranja ugovornih obveza

Poslovnik o radu Školskog odbora

Zahtjev za izdavanje duplikata ili prijepisa svjedodžbe

Polica osiguranja djelatnika

Polica osiguranja učenika

Godišnje izvješće o provedbi ZPPI za 2017. godinu – PDF ili CSV

Godišnje izvješće o provedbi ZPPI za 2018. godinu – PDF ili CSV