Odluka o imenovanju ravnatelja

Odluka o o izvođenju nastave na daljinu – od 18. siječnja 2021.

Opoziv odluke o izvođenju nastave na daljinu

Statut OŠ Tina Ujevića – ožujak 2019.

Pravilnik o radu – novo!

Pravilnik o zaštiti na radu – novo!

Pravilnik o načinu i postupku zapošljavanja te vrednovanju kandidata – novo!

Pravilnik o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti – novo!

Ugovori o poslovnoj suradnji 2019.

Kurikulum OŠ Tina Ujevića za školsku godinu 2021./2022.

Godišnji plan i program rada škole za školsku godinu 2021./2022.

Zahtjev za pristup informacijama

Odluka o imenovanju službenika za informiranje

Odluka o imenovanju osobe za zaštitu osobnih podataka

Kućni red OŠ Tina Ujevića

Etički kodeks

Pravilnik o promicanju spoznaja o štetnosti duhanskih proizvoda

Program javnih potreba u osnovnoškolskom odgoju i obrazovanju Grada Zagreba za 2022

Odluka o objavi Pravilnika o radu

Procedura stvaranja ugovornih obveza

Poslovnik o radu Školskog odbora

Zahtjev za izdavanje duplikata ili prijepisa svjedodžbe

Polica osiguranja

Plan klasifikacijskih i brojčanih oznaka za 2022. godinu

Godišnje izvješće o provedbi ZPPI za 2017. godinu – PDF ili CSV

Godišnje izvješće o provedbi ZPPI za 2018. godinu – PDF ili CSV

Godišnje izvješće o provedbi ZPPI za 2019. godinu – PDF ili CSV

Godišnje izvješće o provedbi ZPPI za 2020. godinu

Godišnje izvješće o provedbi ZPPI za 2021. godinu – PDF ili CSV

Računovodstvene i financijske dokumente možete pronaći ovdje.