PRAVO NA BESPLATNI ILI SUFINANCIRANI PRODUŽENI BORAVAK

IZVOR: SLUŽBENI GLASNIK GRADA ZAGREBA ZA 2019. GODINU

Redovna cijena programa produženog boravka za učenike I., II. i III. razreda = 200,00 kn

Iznos sudjelovanja roditelja u cijeni programa plaća se za 10 mjeseci (rujan – lipanj) i može se umanjiti samo ako roditelji ostvaruju olakšice u plaćanju utvrđene ovim programom.

OLAKŠICE U PLAĆANJU IMAJU RODITELJI UČENIKA S PREBIVALIŠTEM NA PODRUČJU GRADA ZAGREBA ZA:
– dijete osobe s invaliditetom (100% i 90%) – oslobađa se obveze sudjelovanja u cijeni programa (BESPLATNO)
– dijete osobe s invaliditetom (od 80% do 60%) – plaća 50% od iznosa sudjelovanja u cijeni programa (100,00 kn)
– dijete osobe s invaliditetom (50% i manje) – plaća 75% od iznosa sudjelovanja u cijeni programa (150,00 kn)
– treće i svako daljnje dijete iste obitelji u programu produženog boravka – oslobađa se obveze sudjelovanja u cijeni programa (BESPLATNO)
– drugo dijete iste obitelji u programu produženog boravka – plaća 75% od iznosa sudjelovanja u cijeni programa (150,00 kn)
– dijete samohranog roditelja – plaća 75% od iznosa sudjelovanja u cijeni programa (150,00 kn)
– dijete ili njegova obitelj koja se koristi pravom na zajamčenu minimalnu naknadu u sustavu socijalne skrbi – oslobađa se obveze sudjelovanja u cijeni programa (BESPLATNO)
Gradski ured za obrazovanje utvrđuje pravo na oslobađanje, odnosno smanjivanje obveze sudjelovanja roditelja u cijeni programa za posebne slučajeve izvan utvrđenog sustava olakšica, a na osnovi obrazloženog zahtjeva škole u suradnji s centrima za socijalnu skrb, zdravstvenim i drugim nadležnim ustanovama.

Osnovne škole će utvrditi pravo na olakšice u plaćanju na temelju sljedećih dokaza:

1. dokaz o prebivalištu djeteta: uvjerenje MUP-a o prebivalištu djeteta ili pisana privola roditelja da gradska školska ustanova može sama – preko nadležnog gradskog ureda provjeriti podatak o prebivalištu djeteta u evidenciji prebivališta i boravišta građana
2. dokazi o samohranosti roditelja: rodni list djeteta, smrtni list za preminulog roditelja/staratelja ili potvrda o nestanku drugog roditelja/staratelja ili rješenje Centra za socijalnu skrb o privremenom uzdržavanju djeteta
3. dokaz o statusu osobe s invaliditetom i postotku invalidnosti: rješenje o statusu invalida Domovinskog rata s podatkom o postotku invalidnosti, odnosno rješenje o statusu osobe s invaliditetom i postotku invalidnosti
4. dokazi o pravu na zajamčenu minimalnu naknadu: rješenje Centra za socijalnu skrb o pravu na zajamčenu minimalnu naknadu.

Važno: učenici se uključuju u besplatni ili sufinancirani produženi boravak od datuma kada je osnovna škola zaprimila dokumentaciju, a ne od datuma na rješenju, uvjerenju ili potvrdi.

Više informacija možete pronaći na službenim stranicama Grada Zagreba.