Financijsko izvješće za 2021. godinu

Bilješke uz financijsko izvješće za 2021. godinu

Financijski plan za 2022. godinu

Financijsko izvješće za 2020. godinu

Bilješke uz financijsko izvješće za 2020. godinu

Plan nabave za 2021. godinu

Financijsko izvješće za 2019. godinu

Bilješke uz financijsko izvješće za 2019. godinu

Plan nabave za 2020. godinu

Prijedlog financijskog plana za 2020. godinu

Financijsko izvješće za 2018. godinu

Bilješke uz financijsko izvješće za 2018. godinu

Rebalans za 2018. godinu

Plan nabave za 2019. godinu

Prijedlog financijskog plana od 2017. do 2019. godine

Prijedlog financijskog plana od 2019. do 2021. godine

Prijedlog financijskog plana od 2021. do 2023. godine

Financijski plan od 2018. do 2020.

Ugovori o poslovnoj suradnji u školskoj godini 2019./2020.

Odluka o provedbi postupka jednostavne nabave

Procedura blagajničkog poslovanja u školi

Procedura izdavanja i obračunavanja putnih naloga

Procedura stjecanja, raspolaganja i upravljanja nekretninama

Procedura stvaranja ugovornih obveza