Financijsko izvješće za 2019. godinu

Bilješke uz financijsko izvješće za 2019.

Plan nabave za 2020. godinu

Prijedlog financijskog plana za 2020. godinu

Financijsko izvješće za 2018. godinu

Bilješke uz financijsko izvješće za 2018. godinu

Rebalans za 2018. godinu

Plan nabave za 2019. godinu

Prijedlog financijskog plana od 2017. do 2019. godine

Prijedlog financijskog plana od 2019. do 2021. godine

Financijski plan od 2018. do 2020.

Ugovori o poslovnoj suradnji u školskoj godini 2019./2020.