Projektom „Pomoćnici u nastavi/stručni komunikacijski posrednici kao potpora inkluzivnom obrazovanju, faza III“, Grad Zagreb nastoji unaprijediti i povećati uključivanje učenika s teškoćama u razvoju u proces obrazovanja u mjestu njihovog prebivališta, u njima primjerenim programima školovanja i uz kvalitetnu potporu osposobljenih pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika. Na taj način učenicima s teškoćama u razvoju osigurava se pravo na kvalitetno obrazovanje te ih se priprema za samostalno sudjelovanje u društvu i na tržištu rada.

Cilj projekta je pružiti potporu uključivanju učenika s teškoćama u razvoju u njima primjerene programe odgoja i obrazovanja u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama u cilju ostvarivanja njihove uspješnije socijalizacije te podizanja razine njihovih obrazovnih postignuća i emocionalnog funkcioniranja.

Prva ciljna skupina projekta su učenici s teškoćama u razvoju, odabrani sukladno kriterijima navedenim u Pozivu, predtercijarne razine obrazovanja, uključeni u redoviti i posebni sustav obrazovanja (njih 200), kojima će biti osigurana podrška educiranih pomoćnika/stručnih komunikacijskih posrednika, što je uvjet za poboljšanje obrazovnih postignuća, uspješniju socijalizaciju i emocionalno funkcioniranje odnosno osiguranje jednakih mogućnosti kako u procesu obrazovanja tako i dugoročno pri sudjelovanju na tržištu rada u skladu s njihovim sposobnostima

Druga ciljna skupina su nezaposlene osobe s najmanje srednjom stručnom spremom (njih 150), koje će, u okviru projekta, biti educirane za rad kao pomoćnici u nastavi i imati priliku raditi kao pomoćnici i stručni komunikacijski posrednici te tako doprinijeti kvalitetnom obrazovanju učenika s teškoćama i svih drugih učenika. Pomoćnici i komunikacijski posrednici prolaze selekcijski postupak kroz prijavu na objavljeni javni poziv, psihološko testiranje i ciljani razgovor s povjerenstvom te se, kroz sustav bodovanja, biraju osobe koje najviše odgovaraju potrebama posla. Osposobljavanjem za rad te radnim iskustvom na radnim mjestima pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika, nezaposlene osobe dugoročno stječu mogućnost zapošljavanja.

Treća ciljna skupina su učitelji koji održavaju nastavu u razredima u kojima su uključeni pomoćnici u nastavi/stručni komunikacijski posrednici, a kojima se na taj način omogućava kvalitetna provedba nastavnog plana i programa za učenike s teškoćama i sve učenike kao krajnje korisnike.

Više o projektu saznajte ovdje: http://pomocniciunastavi.com