Razrednica: Alena Kundid

Produženi boravak: Maja Pavić