Razrednica: Anja Baković

Produženi boravak: Marija Vrlić Kunčević