PRAVO NA BESPLATNU ILI SUFINANCIRANU ŠKOLSKU PREHRANU

IZVOR: SLUŽBENI GLASNIK GRADA ZAGREBA ZA 2019. GODINU

  • Cijena školske prehrane za učenike korisnike programa produženog boravka:

Mliječni obrok = 3,50 kn, ručak = 6,50 kn, užina = 2,00 kn

  • Cijena školske prehrane za ostale učenike:

Mliječni obrok = 3,50 kn, ručak = 9,00 kn

A – PRAVO NA BESPLATNI MLIJEČNI OBROK, RUČAK I UŽINU (BORAVAK), MLIJEČNI OBROK I RUČAK (OSTALI) OSTVARUJU:
–  učenici korisnici zajamčene minimalne naknade ili obitelji učenika koje ostvaruju navedeno pravo
–  učenici čiji su roditelji nezaposleni i redovno su prijavljeni Zavodu za zapošljavanje ili posljednja dva mjeseca nisu primili plaću (odnosi se na oba roditelja, odnosno samohranog roditelja)
–  djeca invalidi III. i IV. kategorije
–  djeca invalida Domovinskog rata
–  djeca osoba s invaliditetom (100% i 90%).

 

B – PRAVO NA SUFINANCIRANI MLIJEČNI OBROK, RUČAK I UŽINU (BORAVAK), MLIJEČNI OBROK I RUČAK (OSTALI) OSTVARUJU:
–  učenici koji primaju dječji doplatak prema Zakonu o dječjem doplatku

Osnovne škole će utvrditi pravo na olakšice u plaćanju na temelju sljedećih dokaza:

1. dokazi o pravu na zajamčenu minimalnu naknadu: rješenje Centra za socijalnu skrb o pravu na zajamčenu minimalnu naknadu.
2. rješenje, uvjerenje ili potvrda HZMO-a o dječjem doplatku: na kojem je vidljivo po kojem članku i stavku Zakona o dječjem doplatku ostvaruju pravo na dječji doplatak:
3. dokaz o statusu osobe s invaliditetom i postotku invalidnosti: rješenje o statusu invalida Domovinskog rata s podatkom o postotku invalidnosti, odnosno rješenje o statusu osobe s invaliditetom i postotku invalidnosti

Važno: učenici se uključuju u besplatnu ili sufinanciranu školsku prehranu od datuma kada je osnovna škola zaprimila dokumentaciju, a ne od datuma na rješenju, uvjerenju ili potvrdi.

Više informacija možete pronaći na službenim stranicama Grada Zagreba.