RAZREDNI ODJEL PREDSTAVNIK RODITELJA
1.A – Katarina Franjčec Ivana Oršulić
1.B – Nina Birolla Nikolić Marijana Šarolić Robić
2.A – Alena Kundid Martina Jurić Kos
2.B – Tatjana Cijuk Larisa Roglić
3.A – Biljana Gruić Katarina Sikavica
3.B – Gordana Petrić Lazarević Anđela Grgić Paripović
4.A – Anja Baković Matko Glunčić
4.B – Suzana Jurjević Jasna Čerček
5.A – Rašeljka Bilić Tatjana Obradović
5.B – Martina Kosec Gordan Graonić
6.A – Gordana Egartner Tkalec Marijana Jerković
6.B – Natalija Mandić Suhela Chalfe
7.A – Jasmina Vlašić Boris Pirkić
7.B – Ivana Carević Janko Kozina
8.A – Vesna Bjažić Davor Bašić
8.B – Ivana Maršić Marijana Dolički