RAZREDNI ODJEL PREDSTAVNIK RODITELJA
1.A – Anja Baković  Luka Novaković
1.B – Suzana Jurjević  Davor Bašić
2.A – Katarina Franjčec  Tanja Tomić
2.B – Nina Birolla Nikolić  Marijana Šarolić Robić
3.A – Alena Kundid  Martina Jurić Kos
3.B – Tatjana Cijuk  Larisa Roglić
4.A – Tamara Bijelić
 Katarina Sikavica
4.B – Gordana Petrić Lazarević  Ivana Omazić Roguljić
5.A – Krešimir Babić
 Matko Glunčić
5.B – Tanja Manenica  Jasna Fiolić Čerček
6.A – Rašeljka Bilić  Tatjana Obradović Arapović
6.B – Tamara Mezga
 Damir Lacković
7.A – Gordana Egartner Tkalec  Marijana Jerković
7.B – Natalija Mandić  Martina Karadjole
8.A – Jasmina Vlašić  Boris Pirkić
8.B – Ivana Carević  Janko Kozina