Nastava u školskoj godini 2019./2020. počinje 9. rujna 2019., a završava 17. lipnja 2020. godine.

Prvo polugodište traje od 9. rujna 2019. do 20. prosinca 2019. godine.

Zimski odmor učenika počinje 23. prosinca 2019., a završava 10. siječnja 2020. godine.

Drugo polugodište traje od 13. siječnja 2020. do 17. lipnja 2020. godine.

Proljetni odmor učenika počinje 10. travnja 2020., a završava 17. travnja 2020. te nastava počinje 20. travnja 2020. godine.

Ljetni odmor počinje 17. lipnja 2020. godine, osim za učenike koji polažu predmetni, razredni, dopunski, razlikovni ili neki drugi ispit, koji imaju dopunski rad, završni rad…

NN 48/2019, Odluka o početku i završetku nastavne godine, broju radnih dana i trajanju odmora učenika osnovnih i srednjih škola za školsku godinu 2019./2020.