Nastava u školskoj godini 2017./2018. počinje 4. rujna 2017., a završava 15. lipnja 2018. godine.

Prvo polugodište traje od 4. rujna 2017. do 22. prosinca 2017. godine.

Zimski odmor učenika počinje 27. prosinca 2017., a završava 12. siječnja 2018 godine.

Drugo polugodište traje od 15. siječnja 2018. do 15. lipnja 2018. godine.

Proljetni odmor učenika počinje 29. ožujka 2018., a završava 6. travnja 2018. te nastava počinje 9. travnja 2018 godine.

Ljetni odmor počinje 18. lipnja 2018. godine, osim za učenike koji polažu predmetni, razredni, dopunski, razlikovni ili neki drugi ispit, koji imaju dopunski rad, završni rad…

NN 43/2017, Odluka o početku i završetku nastavne godine, broju radnih dana i trajanju odmora učenika osnovnih i srednjih škola za školsku godinu 2017./2018.