Nastava u školskoj godini 2018./2019. počinje 3. rujna 2018., a završava 14. lipnja 2019. godine.

Prvo polugodište traje od 3. rujna 2018. do 21. prosinca 2018. godine.

Zimski odmor učenika počinje 24. prosinca 2018., a završava 11. siječnja 2019. godine.

Drugo polugodište traje od 14. siječnja 2019. do 14. lipnja 2019. godine.

Proljetni odmor učenika počinje 18. travnja 2019., a završava 26. travnja 2019. te nastava počinje 29. travnja 2019. godine.

Ljetni odmor počinje 17. lipnja 2019. godine, osim za učenike koji polažu predmetni, razredni, dopunski, razlikovni ili neki drugi ispit, koji imaju dopunski rad, završni rad…

NN 45/2018, Odluka o početku i završetku nastavne godine, broju radnih dana i trajanju odmora učenika osnovnih i srednjih škola za školsku godinu 2018./2019.