Nastava u školskoj godini 2021./2022. počinje 6. rujna 2021., a završava 21. lipnja 2022. godine.

Prvo polugodište traje od 6. rujna 2021. do 23. prosinca 2021. godine.

Jesenski odmor počinje 2. studenoga 2021. i traje do 3. studenog 2021. godine, s tim da nastava počinje 4. studenog 2021. godine.

Prvi dio zimskog odmora počinje 24. prosinca 2021. i traje do 7. siječnja 2022. s tim da nastava počinje 10. siječnja 2022. godine.

Drugi dio zimskog odmora počinje 21. veljače 2022. i završava 25. veljače 2022. s tim da nastava počinje 28. veljače 2022.

Drugo polugodište traje od 10. siječnja 2022. do 21. lipnja 2022. godine.

Proljetni odmor učenika počinje 14. travnja 2022., a završava 22. travnja 2022. s tim da nastava počinje 25. travnja 2022. godine.

Ljetni odmor počinje 23. lipnja 2022. godine, osim za učenike koji polažu predmetni, razredni, dopunski, razlikovni ili neki drugi ispit, koji imaju dopunski rad, završni rad…

NN 45/2021, Odluka o početku i završetku nastavne godine, broju radnih dana i trajanju odmora učenika osnovnih i srednjih škola za školsku godinu 2021./2022.