Nastava u školskoj godini 2020./2021. počinje 7. rujna 2020., a završava 18. lipnja 2021. godine.

Prvo polugodište traje od 7. rujna 2020. do 23. prosinca 2020. godine.

Zimski odmor učenika počinje 24. prosinca 2020., a završava 15. siječnja 2021. godine.

Drugo polugodište traje od 18. siječnja 2021. do 18. lipnja 2021. godine.

Proljetni odmor učenika počinje 2. travnja 2021., a završava 9. travnja 2021. te nastava počinje 12. travnja 2021. godine.

Ljetni odmor počinje 21. lipnja 2021. godine, osim za učenike koji polažu predmetni, razredni, dopunski, razlikovni ili neki drugi ispit, koji imaju dopunski rad, završni rad…

NN 57/2020, Odluka o početku i završetku nastavne godine, broju radnih dana i trajanju odmora učenika osnovnih i srednjih škola za školsku godinu 2020./2021.