AKTIVNOST UČITELJ/ICA 6. i 8. razredi ujutro 5. i 7. razredi ujutro
Volim matematiku Ivana Maršić utorak, 11.35 – 12.20 srijeda, 13.30 – 14.15
Geografija Gordana Egartner Tkalec petak, 18.40 – 19.25 petak, 18.40 – 19.25
Vjeronaučna olimpijada Milan Daniel Jurić ponedjeljak, 17.00 – 18.35 /
Prva pomoć Milan Daniel Jurić / petak, 17.50 – 19.25
Dramska skupina Krešimir Babić srijeda, 12.25 – 13.10 četvrtak, 7.10 – 7.55
Eko grupa Tamara Mezga ponedjeljak, 13.30 – 14.15 ponedjeljak, 12.25 – 13.10
Veliki zbor Tanja Manenica petak, 18.40 – 19.25 petak, 18.40 – 19.25
Mali zbor Tanja Manenica četvrtak, 13.10 – 13.30 četvrtak, 13.10 – 13.30
Robotika Ivan Pavičić srijeda, 9.40 – 11.35 ponedjeljak, 15.20 – 16.55
Povijesna grupa Natalija Mandić / petak, 18.40 – 20.15