O B A V I J E S T

13. svibnja 2020.

Vezano uz upite o nastavku upisa djece u prvi razred osnovne škole obavještavamo vas da se aktivnosti oko upisa djece u 1. razred osnovne škole od 11. svibnja 2020. provode liječnički pregledi djece prema uputama HDŠSM i HZJZ, o čemu su obaviješteni svi osnivači i sve osnovne škole.

Utvrđivanje psihofizičkog stanja djeteta, odnosno učenika zbog upisa u prvi razred, koji provode Stručna povjerenstva škola i ureda nadležnih za obrazovanje, za sada se još neće provoditi.

Upute za način i vrijeme njihova provođenja škole i upravni odjeli u županijama nadležni za obrazovanje te Gradski ured za obrazovanje Grada Zagreba dobit će kada o tome budu donesene potrebne odluke.

Ministarstvo je pokrenulo žurne izmjene Pravilnika o postupku utvrđivanja psihofizičkog stanja djeteta, učenika te sastavu stručnih povjerenstava gdje je postupak upisa u prvi razred osnovne škole reguliran, a u kontekstu izvanredne situacije pandemije koronavirusa.

Uprava za odgoj i obrazovanje Ministarstva znanosti i obrazovanja


V A Ž N A  O B A V I J E S T  O  U P I S U  U  P R V I  R A Z R E D

Zbog velikog interesa za upis u školu, u prvi razred OŠ Tina Ujevića u školskoj godini 2020./2021. mogu se upisati samo djeca koja imaju prijavljeno prebivalište ili boravište na upisnom području škole, odnosno, iznimno, djeca čija braća ili sestre već pohađaju OŠ Tina Ujevića.

DJECA S UPISNOG PODRUČJA OŠ TINA UJEVIĆA:

DJECA IZVAN UPISNOG PODRUČJA OŠ TINA UJEVIĆA:

Upisno područje Osnovne škole Tina Ujevića obuhvaća sljedeće adrese:

Bednjanska, Brozova, Crnatkova, Dobranska, Galovačka, Kašinska, Koranska, Koturaška cesta, Kranjčevićeva od broja 1 do 25 i od broja 2 do 4B, Kupska, Miramarska cesta od broja 1 do 23 i od broja 2 do 22, Miramarski podvožnjak, Mrežnička, Paromlinska cesta od broja 5 do 25 i od broja 2 i broj 2, Plitvička, Radonjska, Savska cesta od broja 21 do 31 i od broja 12 do 56, Savska cesta od broja 33 do 77, Sutlanska, Tratinska od broja 1 do 39 i od broja 2 do 36, Trg Dražena Petrovića, Trg Stjepana Radića, Ulica grada Vukovara od broja 31 do 43A, Unska, Zelinska.

Na čijem upisnom području se nalazi određena adresa možete provjeriti u dokumentu: Upisna područja osnovnih škola Republike Hrvatske.

Koja školska ambulanta je nadležna za određenu školu možete provjeriti u dokumentu: Raspored rada timova Službe za školsku i adolescentu medicinu.

Nadležna liječnica za Osnovnu školu Tina Ujevića je:

Branka Puškarić Saić, dr. med.
Služba za školsku i sveučilišnu medicinu
Odsjek Trnje – Kruge 44
tel. 01/6156-019
e-mail: Branka.Puskaric-Saic@stampar.hr

Radno vrijeme školske liječnice:
parni datumi – poslijepodne od 14 do 18 sati
neparni datumi – prijepodne od 8 do 12 sati

Online prijava termina za sistematski pregled prije upisa u prvi razred – terminko.com

Djeca s teškoćama u razvoju

Djeca školski obveznici u školskoj godini 2020./2021. s već utvrđenim teškoćama u razvoju, odnosno djeca koja su imala odgodu upisa u prvi razred, trebaju pristupiti utvrđivanju psihofizičkog stanja zbog upisa u 1. razred, u vremenu od 1. veljače do 15. travnja 2020. godine, kako bi im se pravovremeno odredila primjerena programska i profesionalna potpora.  

Prijevremeni upis u 1. razred

Za dijete koje će od 1. travnja do kraja tekuće školske godine navršiti šest godina, roditelj može najkasnije do 31. ožujka tekuće godine podnijeti zahtjev Gradskom uredu za obrazovanje za uvrštavanje djeteta u popis školskih obveznika. Za dijete koje je bilo uključeno u predškolski program roditelj dostavlja osim zahtjeva i mišljenje stručnog tima predškolske ustanove o psihofizičkom stanju djeteta.

Ako Vas zanima više, pogledajte i:

Obavijest o upisu djece u prvi razred osnovne škole

Upisi u 1. razred

Zrelost djeteta za upis u školu

Središnji državni portal – upisi u prvi razred