RAZRED RAZREDNIK 6. i 8. razredi ujutro 5. i 7. razredi ujutro
1.A Anja Baković četvrtak, 8.55 – 9.40 četvrtak, 17.00 – 17.45
1.B Suzana Jurjević srijeda, 9.55 – 10.40 četvrtak, 17.00 – 17.45
2.A Katarina Franjčec ponedjeljak, 17.00 – 17.45 ponedjeljak, 9.55 – 10.40
2.B Nina Birolla Nikolić srijeda, 8.55 – 9.40 utorak, 17.00 – 17.45
3.A Alena Kundid četvrtak, 9.55 – 10.40 utorak, 17.30 – 18.15
3.B Tatjana Cijuk srijeda, 9.55 – 10.40 srijeda, 17.00 – 17.45
4.A Tamara Bijelić
petak, 8.55 – 9.40 srijeda, 17.30 – 18.15
4.B Gordana Petrić Lazarević ponedjeljak, 9.55 – 10.40 srijeda, 18.00 – 18.45
5.A Krešimir Babić četvrtak, 17.00 – 17.45 ponedjeljak, 12.25 – 13.10
5.B Tanja Manenica utorak, 18.40 – 19.25 četvrtak, 13.30 – 14.15
6.A Rašeljka Bilić ponedjeljak, 9.55 – 10.40 četvrtak, 17.45 – 18.30
6.B Tamara Mezga srijeda, 11.35 – 12.20 srijeda, 18.40 – 19.20
7.A Gordana Egartner Tkalec petak, 18.35 – 19.20 četvrtak, 19.00 – 19.45
7.B Natalija Mandić
četvrtak, 17.50 – 18.35 četvrtak, 11.35 – 12.20
8.A Jasmina Vlašić četvrtak, 17.50 – 18.35 četvrtak, 12.25 – 13.10
8.B Ivana Carević utorak, 17.50 – 18.35 četvrtak, 12.25 – 13.10