Radni materijali – 1. razred

Radni materijali – 2. razred

Radni materijali – 3. razred

Radni materijali – 4. razred

Video lekcije – 5. razred

Video lekcije – 6. razred

Video lekcije – 7. razred

Video lekcije – 8. razred

Mozaik digitalno obrazovanje

Alfa portal

Element portal

Element digitalni udžbenici

Elematika portal za nastavnike

Kršćanska sadašnjost

Oxford Explorers

Hueber

Glas koncila

Profil Klett

Školska knjiga – e-sfera

Pearson

Metodički priručnici za osnovnu školu

Edutorij – digitalni obrazovni materijali

Skole.hr – digitalni nastavni materijali